Ayurnepal.com

Nepali Language (Nepal)English (United Kingdom)

योग परिचय

यम, नियम  आदि अस्टाङ्ग योग को परिचय, योग सिदान्त, योग बारे जानकारी आदि

प्राणायाम र ध्यान

प्राणायाम र ध्यानबारे जानकारी, गर्ने तरिका, फाइदा, फोटो तथा भिडियो

योगासन

सम्पूर्ण योगासनहरुको जानकारी, गर्ने तरिका, फाइदा आदिको जानकारी

योग टिप्स

योग बारे सटिक तथा छोटा रोचक जानकारी

योग समाचार

, योगबारे  समाचार तथा  अनुसन्धान लगायतका ताजा खबर

संस्था

योगमा कम गरिरहेका  विभिन्न संस्थाबारे जानकारी

योग र रोग

विभिन्न रोग र तिनीहरुमा फाईदाजनक योगहरुको  जानकारी

योग ग्यालरी

योगको उच्चस्तरको फोटो तथा भिडियो

योगासन