Ayurnepal.com

Nepali Language (Nepal)English (United Kingdom)

पंचकर्म

पंचकर्म बारे जानकारी, स्नेहन, स्वेदन, बमन, बिरेचन, बस्ति, शिरोधरा आदि

जडिबुटी चिकित्सा

जडिबुटी चिकित्साबारे विभिन्न जानकारी जानकारी 

प्रकृति

रोग र प्रकृति को सम्बन्ध, प्रकृति को प्रकार, प्रकृति अनुसार आहारा बिहार आदि 

सौंदर्य उपचार

सौंदर्य उपचार र आयुर्वेदको सम्बध

ध्यान

Herbs have long held an important place in the
treatment of ailments....

त्रिदोष सिद्दान्त

आयुर्वेदमा त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, रोग उत्पत्तिमा त्रिदोष भूमिका आदि .

पंचनिदान

आयुर्वेदमा रोग पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गरिने पाँच आधारभूत सिद्दान्त

धातु चिकित्सा

आयुर्वेद मा धातु चिकित्सा, रसशास्त्र, चिकित्सामा प्रयोग हुने धातुहरु

रोगी परीक्षा

आयुर्वेदमा रोग पत्ता लगाउन का लागि बिरामी मा गरिने ८, १० परीक्षा बिधि

षड् क्रियाकाल

रोग को सुरुवाती अवस्था देखि अन्त्य सम्म शरीरमा देखिने लक्षण बारे जानकारी


Online Consultation