Ayurnepal.com

Nepali Language (Nepal)English (United Kingdom)

Books of Ayurveda

1.

Charak Shamhita (Nepali)

Dr. Dev Raj Poudel

2.

Ashtanga Sangraha

Dr. Shyam Mani Adhikari

3.

Ayurvedaka Maulik Sidanta ra Sanchipta Parichaya

Dr. Ram Nath Bhattarai

4.

Ayurveda ka Maulik Sidanta

Dr. Thakur Raj Adhikari

5.

Prachya Ayurvigyan

Dr. Damodar Sharma Chalishe

6.

Abhinav Dravya Guna Vigyan

Dr. Bramha Dev Jha

7.

Dravya Guna ebam Rasha Shastra

Salaudhin miyan

8.

Dravya Guna Vigyan

Dr. Shyam Sharan Dube

9.

Sthaniya Jadibuti Duara Swasthya Rakshya

Dr. Shyam Mani Adhikar

10.

Aaushadh Purna Chandrodaya

Kabi Raj Purna Chandra

11.

Chalan Chaltika Aaushadhi

Dr. Kashi Raj Sharma Subedi

12.

Ayurveda Bigyan

Dr. Chandra Raj Shapkota

13.

Ayurvediya Aaushadhi Nirman Vigyan

Dr. Chandra Raj Sapkota

14.

Swostha Vritta Nidan Chikitsa

Dr. Thakur Raj Adhikari

15.

Nidan Chikitsa

Dr. Bashu Dev Kandel

16.

Kaumarya Vritya Tantra

Dr. Kashi Raj Sharma Subedi

17.

Rasha Shastra Tatha Bhaishajya Kalpana

Dr. Maheshwor Mishra

18.

Ayurvedic Rasha Shastra

Dr. Chandra Raj Shapkota

19.

Jadibuti Manjari

Dhruba Raj Bhattarai

20.

Jadibuti Vigyan

Dr. Khadananda Paudel

21.

Yogi Kaumudi ra Baidhya Vallav

Kul Chandra Gautam
(Tra. Dr. Kashi Raj Subedi)

22.

Madhav Nidan

Dr. Kamadev Jha

23.

Prachalit Kehi Rogharuko Parichaya Tatha Ayurvedic Upachar

Dr. Kashi Raj Subedi

24.

Bichar Vigyan

Khaptad Shwami

25.

Shwasthya

Khaptad Shwami

26.

Ayuvedic Shlaya Vigyan

Dr. Kahsi Sharma Subedi

27.

Pathyapathya Aushadhi Vigyan

Dr. Hemant Ram Bhattarai

28.

Ayurveda (Class 9 or 10)

Dr. Thakur Raj Adhikari
Dr. Shyam Mani Adhikari
Dr. Kashi Raj Adhikari

29.

Nepali Nighantu

Kosh Nath Devkota

30.

Himali Chetraka Mahatwopurna Jadibutiharuko Upayog

Dr. Narendra Nath Tiwari

31.

Ayurveda Darshanko Ruprekha

Dr. Kashi Raj Subedi

32.

Nepal Ayurveda Bheshaj Shanhita

33.

Patram Pushpam

Pushkal Prasad Regmi

34.

Arogya Darpan

Kaviraj Narendra Nath Rimal

35.

Bhojan

Kaviraj Kiran Prasad Dhungana

36.

Dravya Vigyan

Shiddi Gopal Badihya

37.

Banaushadhi Vigyan

Dr. Moda Nath Prashrit

38.

Harmekhola

Tra. P. Krishna Prasad Bhattarai

39.

Sanjivani

Dr. Janak Raj Adhikari

40.

Ayurveda Sar Sangraha

Dr. Aishworya Shrestha

 

Ayurveda Blog